Årsmöte 2023

Välkomna till Kanotklubben Glids årsmöte 2023

Tid: Torsdag 9 mars kl. 19.00

Plats: Sports café på baksidan av Vilundahallen (ingång från Vilundavallen)

Motioner och förslag till ärenden att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 februari 2023.