Kanotklubben Glid

Styrelsen

Anders Sundheden
Ordförande
Nyckelansvarig
072-211 18 03
Mia Kihlberger
Kassör
Medlemsregister
Pentti RydbergSekreterare
Monica RydbergLedamot
Mats Hedh
Ledamot
Kanotplatsansvarig
Johan SenbomLedamot
Brunhild AmnéusSuppleant
Per-Olof ElfströmSuppleant
Arne WahlbergAnsvarig för tävlingsanmälningar
Lars-Gustaf Nyström
Adjungerad
Kanotplatsansvarig
Jim Sandberg
Adjungerad
Ansvarig för glid.net
RevisorerValberedning
Marianne SteenLars Ekberg (sammankallande)
Caroline SandbergHåkan Tidner