Dags för betalning av medlemsavgifter och kanotplatser

av Monica 22. april 2021 20:56

 

Medlemsavgifterna har enligt beslut vid årsmötet 2021 fastställts enligt följande:

Ungdom t o m 18 år: 150 kr/år

Vuxna: 600 kr/år

Familj: 900 kr/år

Kanotplats: 1000 kr/år

Kanotplats med 2 kanoter: 1500 kr/år

Kanotplats utomhus: 600 kr/år

(Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift)


Postgironummer: 137837-1

Sista inbetalningsdag 31 maj

 

Instruktion vid inbetalning:

För ett korrekt medlemsregister (och uppgifter till kommunen och Kanotförbundet) behöver vi följande uppgifter:

 1.  Namn på dem som genom avgiften vill bli alt. förbli medlemmar

 2.  Adress för dessa

 3.  Telefonnummer och ev. fax och e-post

 4.  Födelseår för den eller de som omfattas av medlemsavgiften

 5.  Ange också om det belopp du betalar innefattar kanotplats


Om du betalar över Internet måste du komplettera med att per post eller

e-post skicka ovan nämnda uppgifter till vår kassör. Ange då datum för

inbetalning så att vi kan matcha betalning. Skicka till

Mia Kihlberger
Siljansvägen 30
120 55 Årsta

alt. 

ekonomi@glid.net

Kategori: Aktuellt | Allmänt

Kommentarer är stängt

Kommentarer

Comment RSS