Kontaktinformation


Telefon:
Adress: Frötunagränd 9, 19455 Upplands Väsby (kanotklubbens kassör)
Postgiro: Pg 137837-1
E-Mail: info@glid.net
Orgnr: 814800-7241

 Verksamhet

  • Kanotuthyrning
  • Tävlingsverksamhet, Racing och långlopp
  • Träning och träningstävlingar varje vecka

Styrelsen 2020

Anders Sundheden Ordförande
 
072-211 18 03
Brunhild Amnéus Kassör
(Medlemsregister)
 
08-590 917 91
Pentti Rydberg Sekreterare

 
 
Monica Rydberg Ledamot

 
 
Mats Hedh Ledamot


 
Arne Wahlberg  Ansvarig för tävlingsanmälningar

 
 
Lars-Gustaf Nyström Adjungerad
(Nyckel- & Kanotplatsansvarig)
 
   
Jim Sandberg

Adjungerad
(Ansvarig för glid.net)
 
   
 
REVISORERORER VALBEREDNING
Marianne Steen Jim Sandberg (sammankallande)
Caroline Sandberg Håkan Tidner

 

MEDLEMSSKAP

Klubben är öppen för alla som söker medlemskap.


MEDLEMS- OCH KANOTPLATSAVGIFTER 2020

Vill du bli medlem? Kontakta Brunhild Amnéus på telefon 08-590 917 91.

Sista betalningsdag: 30 maj
PG Nummer: 13 78 37-1

Medlemsavgifterna har enligt beslut vid årsmötet 2019 fastställts
enligt följande.

Ungdom t o m 18 år 150 kr/år 
Vuxna 600 kr/år
Familj 900 kr/år
Kanotplats 1000 kr/år
Kanotplats med 2 kanoter 1500 kr/år

(Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift)

Instruktion vid inbetalning
Det räcker inte med att ange beloppet du betalar. För ett korrekt
medlemsregister (och uppgifter till kommunen och Kanotförbundet)
behöver vi följande uppgifter.

  1. Namn på dem som genom avgiften vill bli alt. förbli medlemmar
  2. Adress för dessa
  3. Telefonnummer och ev. fax och e-post
  4. Födelseår för den eller de som omfattas av medlemsavgiften
  5. Ange också om det belopp du betalar innefattar kanotplats

Om du betalar över Internet måste du komplettera med att per post eller
e-post skicka ovan nämnda uppgifter till vår kassör. Ange då datum för
inbetalning så att vi kan matcha betalning:

Brunhild Amnéus
Frötunagränd 9
194 55 Upplands Väsby

alt.

amneusbrunhild@gmail.com

Kommentarer

Comment RSS