Kanotklubben Glid

Medlemsskap

Klubben är öppen för alla som söker medlemsskap.

Vill du bli medlem? Kontakta Anders Sundheden på telefon 072-211 18 03

Sista betalningsdag: 30 april
PG Nummer: 13 78 37-1

Medlemsavgifterna har enligt beslut vid årsmötet fastställts enligt följande:

Ungdom t o m 18 år150 kr/år
Vuxna600 kr/år
Familj900 kr/år
Kanotplats1000 kr/år
Kanotplats med två kanoter1500 kr/år

(Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift)

Instruktion vid betalning

Det räcker inte med att ange beloppet du betalar. För ett korrekt medlemsregister (och uppgifter till kommunen och kanotförbundet) behöver vi följande uppgifter.

  1. Namn på dem som genom avgiften vill bli alt. förbli medlemmar
  2. Adress för dessa
  3. Telefonnummer och e-post
  4. Födelseår för den eller de som omfattas av medlemsavgiften
  5. Ange också om det belopp du betalar inkluderar kanotplats

Om du betalar över Internet måste du komplettera med att per e-post skicka ovan nämnda uppgifter till vår kassör (ekonomi@glid.net). Ange då datum för inbetalning så att vi kan matcha betalning.